สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

Back to Top

Untitled Document
PPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
จันทร์, 18 ตุลาคม 2564
14 ปฏิทินผู้บริหาร
09:30 - 12:00 น.
นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ประชุม อบรม
ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Polycom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
13:00 - 16:30 น.
นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ประชุม อบรม
ประชุมจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 3 ผ่าน App Zoom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
15:00 - 16:30 น.
นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
ประชุม อบรม
ลงพื้นที่ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
ณ รพ.โพธิ์ประทับช้าง (พิจิตร)
13:00 - 16:30 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประธาน
ประชุมจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 3 ผ่าน App Zoom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประชุม อบรม
ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Polycom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:30 น.
นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา
ประชุม อบรม
ประชุมชี้แจงความก้าหน้าการพัฒนาระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Cisco webex meeting
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
13:30 - 14:30 น.
นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์
ประธาน
ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
นางปัทมา ผ่องสมบูรณ์
ประชุม อบรม
ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Polycom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
15:00 - 16:30 น.
นายธานี โชติกคาม
ประธาน
ลงพื้นที่ รพ.โพธิ์ประทับช้าง
ณ โรงพยาบาลพิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
นายธานี โชติกคาม
ประชุม อบรม
ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Polycom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
13:00 - 14:30 น.
นายธานี โชติกคาม
ประชุม อบรม
ประชุมคณะกรรมการบ้านพัก
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
13:00 - 16:30 น.
นายธานี โชติกคาม
ประชุม อบรม
ประชุมจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 3 ผ่าน App Zoom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
09:00 - 12:00 น.
นางพัชรา ถาวระ
ประชุม อบรม
ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Polycom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
09:30 - 12:00 น.
นางดวงพร พูลสวัสดิ์กิตติกุล
ประชุม อบรม
ประชุมมอบนโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบ Polycom
ณ สสจ.พิจิตร (พิจิตร)
 
ติดตามสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดพิจิตร

ลงทะเบียนยืนยันเพื่อรับการฉีดวัคซีนโควิด-19
ตรวจสอบวันนัดฉีดรายบุคคล
ลงทะเบียนของผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2
ต่อจาก กทม.และที่อื่น
ลงทะเบียนขอรับการฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุ 12-17 ปี
นอกระบบการศึกษาจังหวัดและนักเรียนที่เรียนนอกจังหวัด
ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน บูสเตอร์โดส(เข็ม 3)
ตามหน่วยฉีดในจังหวัดพิจิตร
Untitled Document
 


นายอดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร


  สสจ.พิจิตรประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ ...
  14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ...
โพสต์ : 14/10/2021,15:05 น. โดย:สำนักเลขา ฯ อ่านเพิ่ม  

สสจ.พิจิตรประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อม และตอบโต้ภาวะฉุ
โพสต์ 14/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ปร...
    5 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อม ดร.ธานี โชติกคาม รองนายแพทย์สาธารณสุข แล...
โพสต์ 07/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ปร...
    5 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อม ดร.ธานี โชติกคาม รองนายแพทย์สาธารณสุข แล...
โพสต์ 07/10/2021 อ่านเพิ่ม
สสจ.พิจิตรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ผู้ปร...
    5 ตุลาคม 2564 นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร พร้อม ดร.ธานี โชติกคาม รองนายแพทย์สาธารณสุข แล...
โพสต์ 07/10/2021 อ่านเพิ่ม
คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวร...
    คำถามที่พบบ่อย (FAQ) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำแนะนำสำหรับประชาชน ข้อแนะนำ/แนว...
    คำแนะนำสำหรับประชาชน/ข้อแนะนำ/แนวปฏิบัติ สื่อความรู้ ข่าวเพื่อสื่อมวลชน 1.ผู้เดินทางไป-กลับ 2.การสวมใส่หน้ากากอนามัย ...
โพสต์ 31/03/2021 อ่านเพิ่ม
ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร ปฏิทินกิจกรรมฝ่าย,กลุ่มงาน,งาน ปฏิทิน Conference ของกลุ่มงาน,ฝ่าย,งาน ปฏิทินกิจกรรม คบสอ.
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 -------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปี 2563 รายกองทุน และยอดเงินจัดสรรจาก สปสช.ปี 2563  
 -------------------- ข้อมูล ปี 2561 ---------------------------
แผนภูมิเรื่องร้องเรียนจังหวัดพิจิตร ปี งบประมาณ 2561  
สรุปผล การร้องเรียนขอ ไตรมาสที่ 1,2 ปี งบประมาณ 2561  
1.รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือสำหรับประชาชน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
2.เอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานพยาบาล(คลินิก) ปี งบ 2561 โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
3.แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
4.คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการขออนุญาตให้ประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 30/03/2561
ตารางแสดงความจำนงลาศึกษา ปี 2561 
Download การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน 22/12/2560  
Download การดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 22/12/2560  
Download แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) 22/12/2559  
สรุปผล การร้องเรียนขอ ไตรมาสที่ 1,2 ปี งบประมาณ 2560  
ไฟล์ประกอบการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560  
บันทึกภาพการบรรยายการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560( ภาคเช้า )  
บันทึกภาพการบรรยายการอบรมคุณภาพสาเหตุการตาย 29 มีนาคม 2560( ภาคบ่าย )  
แบบคำขอสถานพยาบาล โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 24/03/2560
แบบตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ปี งบ 2560 โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 02/01/2560
แบบ ขั้นตอนการดำเนินงาน ขออนุญาตคลินิก โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 14/02/2560
Download Slide รายชื่อพื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนก ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 2 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจง CIO Template ยุทธศาสตร์ที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
Download Slide ประชุมชี้แจงถ่ายทอดแผนแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  
      @ Slide_01_COO  
      @ Slide_02_onepage  
      @ Slide_03_CIPO_1  
      @ Slide_04_CIPO_2  
      @ Slide_05_CIPO_3  
Download เอกสารแผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2559  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปีงบประมาณ 2560  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปีงบประมาณ 2560  
      @ แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปีงบประมาณ 2560  
      @ สรุป KPI_PI ยุทธศาสตร์ 56 ตัว ปี 2560.xlsx  
Download เอกสารแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) แผนการตรวจราชการและการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 15 กันยายน 2559  
      @ 1.แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการดำเนินงานปี 2560 โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ. โสภณ เมฆธน  
      @ 2.การบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์  
      @ 3.ตัวชี้วัดการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นพ.มรุต จิรเศรษฐศิริ  
      @ 4.การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบ UC) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ นพ.เกษม ตั้งเกษมสำราญ  
      @ 5.การบริหารงบลงทุน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีวบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต  
      @ 6.ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ โดย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านพัฒนาการสาธารณสุข) นพ. สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  
      @ 7.วีดีทัศน์แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)  
      @ 8.brochure แผน 20 ปี  
      @ 9. สรุป KPI กระทรวงสาธารณสุข ปี2560  
      @ 10.KPI Template กระทรวงสาธารณสุข ปี2560  
      @ 11.คู่มือระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ปี 2560  
      @ 12.มอบนโยบาย โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
      @ 13.นำเสนอระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ;
      @ 14.ดัชนีชี้วัดความสุขของคนทำงาน  
Check list ตรวจผลิตภัณฑ์นม ณ โรงเรียน โดย ภก.ลบดาว มากทรัพย์ , 03/05/2559
แบบรายงาน / สรุปผลการตรวจคลินิค โดย ภก.ชฎาภรณ์ บรรเจิดศิลป์ , 03/05/2559
สไลด์ประกอบการบรรยาย..ไข้เลือดออก โดย ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ , 25/01/2559
รู้ทัน...ไข้เลือดออก โดย ศ.คลินิก พญ.ศิริเพ็ญ กัลยาณรุจ , 25/01/2559
สไลด์ประกอบการประชุม SP สาขาอายุรกรรม(Sepsis & Pneumonia)14 มกราคม2559 , 25/01/2559
Download แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA) 24/12/2558 
Download เอกสารการประชุม สป.สช. 24-11-2558  
      @ คุณสุชารัตน์ หมายเจริญ nhso_3_change_fund_59.pptx  
      @ คุณขวัญใจ คงสกุล nhso_3_region_3_opdiv.pptx  
      @ คุณจรรยา รัตนวิภา nhso_3_2_PP11-11-59.pptx       ,nhso_3_5_TTM 11-11-58 .pptx  
      @ คุณธนกร ธนัทนันธรณ์ nhso_3_regist.pptx  
      @ คุณภารดี ลลิตกิตติกุล nhso_3_LTC_11-11_58.ppt ,      @ nhso_3_rehab_23_27_11_58.pptx  
      @ คุณกัญพัชร์ บูรณางกูร nhso_3_protect_uc59_24_11_58.pptx  
      @ ดูข้อมูลรายเงินกองทุน OP Individual Data 2559 รายจังหวัด       , @ opvisithc Data 2559 รายจังหวัด       , @ ดูข้อมูล Error of Data 2559 รายจังหวัด  
Download เอกสารข้อตกลงการปฏิบัติงาน MOU 4 พฤศจิกายน 2558_ปรับงบประมาณ ณ15 ธ.ค.58 , 07/10/2558
ข้อมูลด้านสุขภาพ ในภาวะฉุกเฉิน , 07/10/2558
      @ การเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบเหมืองแร่ทองคำ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้เลือดออก   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้ดำแดง   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ ไข้หูดับและอาหารเป็นพิษ   ,ข่าวการจัดการ  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับ นมโรงเรียน  
      @ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ปัญหานมในโรงเรียน  
เอกสารการตอบข้อสงสัย นมโรงเรียน , 07/10/2558
      @ เอกสารชุดที่ 1  
เอกสารการประชุม นำเสนอแผนงาน สสจ. 10 กย 58 ชะอำ จ.เพชรบุรี , 10/09/2558
      @ ยุทธ 1 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ยุทธ 2 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ยุทธ 3 รวมทุก PM( 8 กย 58)  
      @ ติดตามการถ่ายทอดสด ผ่าน Internet จาก ชะอำ จ.เพชรบุรี  
เอกสารการประชุม system manager ณ สสจ.พิจิตร , 07/09/2558
      @ ระบบข้อมูลข่าวสารของสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร 
เอกสารความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน สสจ.พิจิตร , 14/07/2558
      @ บรรยาย_คชจ เดินทางไปราชการ 
      @ บรรยาย_คชจในการฝึกอบรม  
Slide นำเสนอคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 ปี 2558 วันที่ 14-16 ก.ค. 2558   @ เรื่องยุทธศาสตร์ 3 ยุทธ   @ เรื่องการบูรณาการงานสารเสพติด   @ เรื่องการบูรณาการจัดการทรัพยากร
พรบ./กฏหมาย/กฏกระทรวง/ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.การสาธารณสุข(ฉบับที่2)พ.ศ.2550.pdf 
      @ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535.pdf 
      @ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544.pdf 
      @ พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ.2525.pdf 
      @ พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2535.pdf 
      @ กฎกระทรวง บัตรพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายการสาธารณสุขพ.ศ.2548.pdf 
      @ กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการควบคุมสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงค่าธรรมเนียมฯกำจัดมูลฝอย พ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยพ.ศ.2545.pdf 
      @ กฎกระทรวงว่าด้วยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ.2551pdf 

ติดตามชม การถ่ายทอดสดและบันทึกการประชุม conference ย้อนหลัง ( เฉพาะสมาชิก web ppho.go.th )


งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข สสจ.พิจิตร


        

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564


        

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563


        

วารสารวิจัยและวิชาการสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563


        
jQuery UI Tabs Hover

Untitled Document

06-10-2564
เผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์กายภาพบำบัด จำนวน 6 รายการ...    (3 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
01-09-2564
เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 (เมษายน 2564- มิถุนายน 25...    (43 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
01-09-2564
เผยแพร่ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม ...    (40 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
01-09-2564
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2...    (50 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
01-09-2564
ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนสิงหาคม 2564 ...    (44 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

12-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาลวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน อ...    (1 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
11-10-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอ...    (2 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
30-09-2564
เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างอาคารคลังยาและเวชภัณฑ์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ...    (6 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
05-08-2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก รอบ สอน.สำนักขุนเณร สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯสำนัก...    (39 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
02-08-2564
เผยแพร่ร่าง TOR ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงแบบใช้หลอด LED (LED-FM) จำนวน 6 เครื่อง ...    (38 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (นวนิตย์ เฮงส่าย)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

11-08-2560
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยบริ...    (916 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (สุวัฒน์ ทับมั่น)
28-04-2559
ประกาศประกวดราคาซือเวชภัณฑ์"ยา" ข...    (1004 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (953 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (883 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
19-04-2559
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่...    (876 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (ชรัณ ธรสุทธิสกุล)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

09-09-2564
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ฯ...    (189 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
01-09-2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรร...    (213 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
25-08-2564
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป)...    (243 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
31-07-2564
ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ...    (198 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (เพียงวลีย์ ศรีสุเทพ)
30-07-2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะกิจ...    (250 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (รัชช์ชนัญ วณิตย์ธนาคม)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document

02-09-2564
บันทึกติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทน้ำดื่ม/น้ำแข็...    (24 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
01-09-2564
บันทึกขออนุมัติและแบบฟอร์มเผยแพร่EB12_ITA2564...    (23 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
01-09-2564
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทน้ำดื่ม/น้ำแข็ง แล...    (27 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
22-07-2564
รายชื่อผู้ประกอบการส่งตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม-น้ำแข็ง พ.ศ. 2564...    (64 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
22-07-2564
ภาพกิจกรรมการประชุมและติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้รับอนุญาตผลิตอาหาร ประเภทน้ำดื่ม/น้ำแข็ง และพนั...    (47 View) 
โพสต์โดย สสจ.พิจิตร (อาทริยา แสงโชติ)
ดูทั้งหมด  

Untitled Document


2. ผู้ป่วย DHF ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับจากพื้นที่รับผิดชอบ [Click เพื่อเข้าระบบ DHF Hotline]

Untitled Document

1.โครงการเสริมภูมิคุ้มกันเด็กไทยด้วยวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดเพื่อเป้าหมายกวาดล้างโปลิโอให้หมดไปจากโลก [Click Report]

2.โครงการมอบแขนขาเทียมให้ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ [รอก่อนนะ]

3.โครงการของขวัญแด่ผู้สูงอายุ สังคมไทยห่วงใยผู้สูงอายุ เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ โดยทีมหมอครอบครัว [รอก่อนนะ]

4.โครงการพัฒนาการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ สามเณร [Click Report]

5.โครงการเด็กไทยสายตาดี [รอก่อนนะ]

  ไม่มีสมาชิกออนไลน์ขณะนี้
Untitled Document